Tác giả: chungkhoanwork

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

HNX-index là gì UpCom là gì

            HNX là tên gọi của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ( có tên tiếng Anh và là viết tắt của từ Hanoi Stock Exchange ) Trước kia là Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ, được…
Read more

Đội lái trong chứng khoán là gì Những chiêu thức của đội lái

Đội lái chứng khoán – họ là ai? Đội lái là những nhà đầu tư kinh nghiệm có nhiều quan hệ trên thị trường trong tay có nhiều vốn(tiền mặt) hay cổ phiếu liên kết lại với nhau để làm giá chứng khoán, “đội lái” còn liên kết với các môi giới chứng khoán, công…
Read more

Để thành công trong đầu tư chứng khoán

Các nhà đầu tư chứng khoán phải làm sao để nắm vững những vấn đề bản chất của việc phân tích và dự báo giá cổ phiếu chứng khoán. Do đó phải xem xét toàn diện, tổng thể theo các nội dung chủ yếu sau: Hãy phân tích cổ phiếu trên thị trường với mục tiêu…
Read more

Công ty chứng khoán là gì?

Các công ty chứng khoán là một tổ chức tài chính đóng vai trò trung gian ở thị trường chứng khoán, thực hiện trung gian tài chính thông qua các hoạt động chủ yếu như mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán, cung cấp dich vụ (mở tài khoản chứng khoán, tư vấn chứng…
Read more

Chỉ số P/E là gì Tìm hiểu hệ số PE trong chứng khoán, công thức tính P/E

Tìm hiểu hệ số P/E trong chứng khoán . P/E ( Price to Earning Ratio – Hệ số giá trên lợi nhuận) được hiểu là hệ số giữ giá cổ phiếu trên lợi nhuận của một cổ phiếu phản ánh mối quan hệ giữ giá trị trường của cổ phiếu và thu nhập bình quân…
Read more

Chỉ số EPS là gì trong chứng khoán

Chỉ số EPS (Viết tắt của “Earning Per Share”) là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Đây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi cổ phần đang được lưu hành trên thị trường chứng khoán. EPS được sử dụng như một chỉ số thể hiện khả năng kiếm lợi nhuận của…
Read more