Chỉ số P/E là gì Tìm hiểu hệ số PE trong chứng khoán, công thức tính P/E

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tìm hiểu hệ số P/E trong chứng khoán .

P/E ( Price to Earning Ratio – Hệ số giá trên lợi nhuận) được hiểu là hệ số giữ giá cổ phiếu trên lợi nhuận của một cổ phiếu phản ánh mối quan hệ giữ giá trị trường của cổ phiếu và thu nhập bình quân trên một cổ phiếu . Lấy ví dụ khi xem thông tin về  mã cổ phiếu VNM .

 Công thức để tính hệ số P/E 

P/E = Price/EPS cuối năm

Price là giá cổ phiếu đang được giao dịch mua bán ở thời điểm hiện tại.

 EPS : Thu thập trên mỗi cổ phiếu được tính bằng lợi nhuận sau thuế của công ty chia cho số cổ phiếu đang phát hành.

– P/E được tính toán dựa trên số liệu báo cáo của công ty trong một năm . Vì thế hệ số P/E cũng có thể biến động theo lơi nhuận của công ty .

Vì sao khi đầu tư chứng khoán nhà đầu tư nên quan tâm tới hệ số P/E

Hệ số P/E là một trong nhiều chỉ số nhà đầu tư nên quan tâm nêu như chỉ số P/E của một cổ phiếu thấp sẽ mang những ý nghĩa sau:

  • Giá cổ phiếu đang ở mức thấp so với giá trị thực và có khả năng tăng thêm.
  • Lợi nhuận trên một cổ phiếu (EPS) đang ở mức cao .
  • Hoặc công ty đang có vấn đề về tài chính …

Hệ số P/E là một trong những yếu tố giúp nhà đầu tư có thể định giá đúng giá trị của cổ phiếu từ đó có thể đưa ra quyết định mua – bán hợp lý mang lại lợi nhuận .

Tham khảo thêm chi số EPS là gì :  http://chungkhoan.work/chi-so-eps-la-gi-trong-chung-khoan/