HNX-index là gì UpCom là gì

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

            HNX là tên gọi của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ( có tên tiếng Anh và là viết tắt của từ Hanoi Stock Exchange )

Trước kia là Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ, được chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005 với các hoạt động chính là tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết, đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu. Ngày 2/1/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 01/2009/QĐ-TTg chuyển đổi trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thành Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Ngày 24/6/2009 sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chính thức hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng.

Sau gần nhiều năm hoạt động, quy mô của Sở đã phát triển mạnh mẽ với 3 thị trường giao dịch thứ cấp trên một nền công nghệ hiện đại: cổ phiếu, thị trường trái phiếu Chính phủ và thị trường UPCOM; cùng với đó sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng tổ chức các phiên đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu Chính Phủ.

Chức năng của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành thị trường giao dịch chứng khoán. Mục tiêu hoạt động của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội là tổ chức vận hành thị trường giao dịch chứng khoán công bằng, minh bạch, hiệu quả đông thời phát triển hạ tầng cơ sở và các sản phẩm mới phục vụ cho thị trường chứng khoán, tăng cường thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, thể hiện vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, đảm bảo và đẹm lại lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư và các doanh nghiệp tham gia thị trường.

Với những đóng góp và thành tích hoạt động của mình, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì vào năm 2010.

Chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam gồm một số mã chứng khoán được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được gọi là HNX-Index . HNX-Index là một chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam bao gồm một số mã chứng khoán được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trước kia, khi SGDCK Hà Nội còn được gọi là Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) thì chỉ số này được gọi là HASTC-Index.

         Upcom (Tên viết tắt tiếng anh Unlisted Public Company Market) là tên gọi của thị trường giao dịch chứng khoán của  công ty đại chúng chưa được niêm yết được tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thị trường UpCom được xây dựng dựa trên nhu cầu phát triển thị trường chứng khoán việt nam , đem lại quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư. Sự ra đời của thị trường UPCOM đã góp phần thúc đẩy quá trình tham gia thị trường do Nhà nước quản lý của các công ty đại chúng. Sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tập trung triển khai nghiệp vụ đăng ký lưu ký chứng khoán cho các công ty đại chúng và thị trường UPCOM đi vào hoạt động, nhiều công ty đã lựa chọn phương án đăng ký giao dịch sau khi đăng ký lưu ký chứng khoán.

Hiện nay, hàng hóa trên thị trường UPCOM bao gồm nhiều cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng không niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán. Để có thể đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM, ngoài tiêu chí phải là chứng khoán của công ty đại chúng không niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán, chứng khoán đó đã phải được  đăng ký lưu ký  tại trung tâm lưu ký.

 Lợi ích của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch trên thị trường UPCOM

  •       Các giao dịch, thanh toán chứng khoán được thực hiện trên một hệ thống tập trung, có quản lý nên quyền lợi của nhà đầu tư được bảo vệ bởi các quy định của pháp luật giống như sàn HOSEHNX
  •     Thông tin về giao dịch chứng khoán và thông tin về công ty đại chúng  đăng ký giao dịch được tổng hợp và công bố công khai, minh bạch trên các phương tiện công bố thông tin của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các công ty chứng khoán. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp cận dễ dàng với các thông tin này để có thể đưa ra các quyết định đầu tư một cách chính xác;
  •      Thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và mạng lưới công ty chứng khoán thành viên, nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn đối tác giao dịch mua và bán chứng khoán thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận trên khớp lệnh liên tục trên sàn chứng khoán.

WEBSITE Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội : https://www.hnx.vn/vi-vn/