Tìm hiểu cổ tức là gì? Các hình thức trả cổ tức

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tìm hiểu cổ tức là gì

Cổ tức là tiền hay cổ phiếu mà các doanh nghiệp công ty phân phối lại lợi nhuận sau khi huy động vốn từ nhà đầu tư ( cổ đông ). Khi mua chứng khoán các nhà đầu tư nên quan tâm đến cổ tức mà hàng năm doanh nghiệp trả cho cổ đông như thế nào so với giá của cổ phiếu đang mua bán trên thị trường.

    Có 2 hình thức trả cổ tức thường thấy của doanh nghiệp cho cổ đông.

  • Trả cổ tức bằng tiền mặt
  • Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt

Ở  thị trường Việt Nam về cổ tức bạn cần chú ý đó là một cổ phiếu có mệnh giá niêm yết theo quy định của luật là 10.000 đồng. Nên khi bạn đọc thông tin doanh nghiệp trả cổ tức  30% hay 50% có nghĩa là 30% của mệnh giá niêm yết 10.000 đồng tức là 3.000 đồng ( bạn đang sở hữu 1 cổ phiếu của công ty đó bạn sẽ nhận được 3.000 đồng) chứ không phải theo giá chứng khoán đang giao dịch trên sàn. Số tiền này sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản chứng khoán của bạn trong thời gian dự kiến chi trả cổ tức.

Khi trả cổ tức bằng tiền mặt đều hàng năm doanh nghiệp chứng minh mình có một nền tài chính vững mạnh, dòng tiền rõ ràng. Nhà đầu tư nên quan tâm xem xét đến chính sách chi trả cổ tức tiền mặt của công ty theo thời gian, cổ tức có ổn định và tăng trưởng qua các năm hay không để đánh giá độ hấp dẫn của cổ phiếu khi đầu tư.

Hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu

Nhà đầu tư cần lưu ý việc trả cổ tức bằng cổ phiếu không làm thay đổi vốn chủ sở hữu và tỷ lệ năm giữ của mỗi cổ đông trong công ty cũng không thay đổi do số lượng cổ phiếu được chi trả tăng lên theo %.

Ví dụ : công ty A chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:3 khi nhà đầu tư sở hữu 10 cổ phiếu của công ty A sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu, nếu sở hữu 100 cổ phiếu công ty A sẽ nhân được 100/3 = 33 cổ phiếu ( làm tròn theo đơn vị cổ phiếu)

Lợi ích của việc trả cổ tức bằng cổ phiếu nhà đầu tư sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân 5% như trả cổ tức bằng tiền mặt số cổ phiếu được hưởng thêm cũng được chuyển thẳng về tài khoản chứng khoán trong thời gian dự kiến chi trả

Tuy nhiên do số cổ phiếu lưu hành tăng lên, vốn hóa thị trường không đổi nên thị giá một cổ phiếu sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giảm theo tỷ lệ chi trả . Nếu công ty sử dụng tiền vào dự án mà không tạo thêm lợi nhuận cho nhà đầu tư thay vì trả cổ tức tiền mặt , giá cổ phiếu có thể giảm, khiến nhà đầu tư mất đi cơ hội nếu nhận tiền mặt cổ tức thay vì cổ tức bằng cổ phiếu.